همه محصولات

 • فرواسپین SF ویژگی محصول : کوتینگ پذیری عالی، عدم وجود کروم و دوستدار محیط زیست ، مقاومت به خوردگی، مقاومت در برابر شوک حرارتی ، مقاومت در برابر سایش ، مقاومت بالا در برابر اتمسفرهاي حاوي CO2  ، SO3 ، کلريدها و قلیاییها ، انعطاف پذيري بالا ، هدایت حرارتی پایین ، دیرگدازی بالا

  فرواسپین SF
 • فرواسپین ویژگی محصول : کوتینگ پذیری عالی، عدم وجود کروم و دوستدار محیط زیست ، مقاومت به خوردگی، مقاومت در برابر شوک حرارتی ، مقاومت در برابر سایش ، مقاومت بالا در برابر اتمسفرهاي حاوي CO2  ، SO3 ، کلريدها و قلیاییها ، انعطاف پذيري بالا ، هدایت حرارتی پایین ، دیرگدازی بالا

  فرواسپین
 • مگ اسپین 85 نقاط قوت : مقاومت به خوردگی، مقاومت در برابر شوک حرارتی، مقاومت در برابر سایش ، انعطاف پذيري بالا ، هدایت حرارتی پایین ، دیرگدازی بالا

  مگ اسپین 85
 • مگ اسپین 85 TF نقاط قوت : مقاومت به خوردگی عالی، مقاومت در برابر شوک حرارتی، مقاومت در برابر سایش ، مقاومت بالا در برابر اتمسفرهاي حاوي CO2  ، SO3 ، کلريدها و قلیاییها ، هدایت حرارتی پایین ، دیرگدازی بالا ، انعطاف پذيري بالا

  مگ اسپین 85 TF
 1 2 3 4 5  ...