همه محصولات

 • مگ اسپین 80 نقاط قوت : مقاومت به خوردگی، مقاومت در برابر شوک حرارتی، مقاومت در برابر سایش ، انعطاف پذيري بالا ، هدایت حرارتی پایین ، دیرگدازی بالا

  مگ اسپین 80
 • مگ اسپین 80 TF نقاط قوت : مقاومت به خوردگی عالی، مقاومت در برابر شوک حرارتی، مقاومت در برابر سایش ، مقاومت بالا در برابر اتمسفرهاي حاوي CO2  ، SO3  ، کلريدها و قلیاییها ، انعطاف پذيري بالا ، هدایت حرارتی پایین ، دیرگدازی بالا

  مگ اسپین 80  TF
 • مگ اسپین 92 ویژگی محصول: مقاومت به خوردگی عالی، مقاومت در برابر شوک حرارتی، مقاومت در برابر سایش ، دیرگدازی بسیار بالا


  مگ اسپین 92
 • مگکروم 80 ویژگی محصول:کوتینگ پذیری عالی، مقاومت به خوردگی شیمیایی ، مقاومت در برابر شوک حرارتی

  مگکروم 80
 1 2 3 4 5  ...