همه محصولات

 • مگکارب 95/10 ویژگی محصول : مقاومت در برابر خوردگی مذاب و سرباره  ،  شوک پذیری خوب ،  نفوذ پذیری کم ، تخلخل پایین .

  مگکارب 95/10
 • مگکارب 95/8 AF ویژگی محصول : مقاومت در برابر خوردگی مذاب و سرباره ، شوک پذیری خوب ،  نفوذ پذیری کم ، تخلخل پایین .

   مگکارب 95/8 AF
 • مگکارب 95/6 F ویژگی محصول: مقاومت به سایش بالا ،  مقاوم به خوردگی مذاب و سرباره ، انعطاف پذیری بالا .  مگکارب 95/6 F
 • مگکارب 95/5 AF ویژگی محصول: مقاومت به سایش بالا ،  مقاوم به خوردگی مذاب و  سرباره ، انعطاف پذیری بالا

  مگکارب 95/5 AF
 1 2 3 4 5  ...