اهداف و چشم اندازها

تحقیق، توسعه، نوآوری آموزش ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر سرلوحه همه فعالیتهای ما برای جلب رضایت مشتریان میباشد.
آرمان ما است که با ارایه خدمات تخصصی خشنودی مشتریان را فراهم نمائیم.
تولید محصولات را با استانداردهای جهانی و دانش فنی روز دنیا آغاز نموده و با بهترین های صنعت نسوز دنیا ارتباط و پیوند بر قرار کرده ایم .
ما تمام توانمان را در ایجاد نظام مدیریت مشارکتی بکار گرفته ایم تا تجربه ای نو در صنعت نسوز داشته باشیم.
شرکت فرآورده های دیرگداز ایران به وفاداری مشتری ارج می نهد و تلاش می نماید تا همواره انتخاب اول مشتری در بازار رقابتی باشد.
برای حفاظت زیست محیطی ایمنی شغلی اعتقاد و تعهد داریم تا کلیه قوانین و استانداردهای ملی و منطقه ای و انسانی را رعایت نماییم.