همه محصولات

 • مگکروم 80 2F ویژگی محصول : کوتینگ پذیری عالی، مقاومت به خوردگی شیمیایی ، مقاومت در برابر شوک حرارتی

  مگکروم 80 2F
 • مگکارب 95/14 AF ویژگی محصول :  مقاومت در برابر خوردگی مذاب و سرباره ،  شوک پذیری خوب ، نفوذ پذیری کم ، تخلخل پایین .

  مگکارب 95/14 AF
 • مگکارب 95/12 AF ویژگی محصول: مقاومت در برابر خوردگی مذاب و سرباره ،  شوک پذیری خوب ، نفوذ پذیری کم ، تخلخل پایین .

  مگکارب 95/12 AF
 • مگکارب 95/10 AF ویژگی محصول:  مقاومت در برابر خوردگی مذاب و سرباره ، شوک پذیری خوب ، نفوذ پذیری کم ، تخلخل پایین .


  مگکارب 95/10 AF
 1 2 3 4 5  ...