خدمات پس از فروش

شرکت فرآورده های دیر گداز ایران خدمات پیس فروش را مهمترین تعهد خود در قبال مشتریان دانسته و همواره در کنار آنها خواهد بود .

این خدمات شامل :
- پیگیری عملکرد محصولات
- مشاوره و آموزش اپراتورهای مرتبط
- دریافت و پیگیری شکایات و انتقادات و مرتفع نمودن آنها در اسرع وقت
- مشاوره و همراهی  مهندسین فروش در تمامی مراحل بر اساس درخواست مشتریان
- مشاوره در زمینه نسوزهای قلیایی صنایع مختلف
- برگزاری کارگاههای آموزشی – تخصصی  نسوزهای قلیایی برای مشتریان


خدمات پس از فروش