شرکت دیرگداز، قطب نسوز کشور؛ شبکه سراسری خبر

لینک مشاهده ویدیو در منبع خبر شرکت دیرگداز، قطب نسوز کشور؛ شبکه سراسری خبر

تاریخ درج 4 تیر 1398

منبع خبر http://www.irepco.com/gallery/video/